Posts Tagged ‘ทักษะในการใช้ภาษา’

วิธีพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา

ภาษา

1. ฝึกเขียน

– สิ่งที่เราเขียนสื่อความหมายที่เราต้องการหรือเปล่า

– คนอ่านจะเข้าใจอย่างชัดเจนไหม

– เราทำให้มันดูกระชับหรือถูกต้องกว่านี้ได้ไหม

2. อ่านเท่านั้น

น้องๆ ต้องหัดอ่านให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิยาย หนังสือสารคดี บทความนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือลองไปอ่านกลอน อ่านกวีบ้าง จะทำให้ได้เห็นศัพท์ใหม่ ได้เห็นการเขียนที่หลากหลายอีกด้วย

3. สำรวจการพูดตัวเอง

เรื่องการพูดก็สำคัญ เมื่อน้องๆ ปรับปรุงทักษะภาษาในส่วนการเขียน การอ่านแล้ว การพูดน้องๆ ก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ จะได้พร้อมเวลาไปรายงานหน้าห้อง ไปพูดต่อหน้าคนมากๆ เช่น ลองอัดคลิปตัวเองตอนพูด แล้วลองมาดูกันว่าเรามีส่วนผิดพลาดตรงไหนบ้าง พออัดวิดิโอเสร็จแล้วเอามาดูบางทีเราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆ จากตัวเราด้วย อย่างการพูดติดคำประหลาดๆ อาจจะติดคำว่า “เอ่อ..” บางคนก็ติดคำอื่น เช่น “ก็ๆ” “อย่างเช่น”  “คือ” ฯลฯ ซึ่งจะกลายเป็นบุคลิคที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงต่อไป

4. ใช้พจนานุกรม-พจนานุกรมคำเหมือน

อย่างน้อยน้องๆ ต้องมีพจนานุกรมกันคนละ 1 เล่ม ลองใช้พจนานุกรมทุกครั้งที่น้องๆ เจอคำศัพท์ใหม่ๆ หาความหมาย หรือดูการสะกดคำที่ไม่แน่ใจ ส่วนพจนานุกรมคำเหมือนก็เอาไว้ใช้หาคำอื่นที่มีความหายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน จะได้ไม่ต้องใช้คำซ้ำก

5. ศึกษาคำใหม่

การลองใช้พจนานุกรมในการศึกษาคำรากศัพท์ไปด้วย เช่น คำว่าภาษาศาสตร์ (philology) ซึ่งหมายถึง ศาสตร์แห่งภาษา และประวัติการพัฒนาของภาษา มาจากคำภาษากรีกโบราณว่า philos หมายถึง “เพื่อน” และคำภาษากรีก logos ซึ่งหมายถึง “ถ้อยคำ” ดังนั้นรากศัพท์ของคำว่า philology จึงหมายถึง “ความรักในถ้อยคำ” ซึ่งถ้าดูในพจนานุกรม น้องๆ ก็จะได้เห็นคำอื่นไปด้วย เช่น “การรักเพื่อนมนุษย์ (philanthropy)” “การสะสมแสตมป์ (philately)” หรือน้องๆ จะลองจากคำศัพท์ที่เห็นกันบ่อยๆ อย่างคำว่า port มีความหมายว่า ขนส่ง พอไปรวมกับคำอื่นก็มีความหมายใหม่ เช่น คำว่า import  ก็มาจาก im (ข้างใน) ก็แปลว่า นำเข้ามา ก็คือสั่งสินค้าเข้ามา หรือคำว่า export ก็มาจาก ex (ข้างนอก) ก็แปลว่า ขนออกไป ก็คือการส่งสินค้าออกนั่นเอง